Share

Thanks Giving Prayers

More

November 6, 2016

Kakinada-2

Parishudhathoma C.S.I Church Grounds, Church Square Grounds, Jagannadhapuram

9849415103

Organized By

Jagannadhapuram Pastors Fellowship

event-thanks-giving-prayer